2.3. Välituntileikit

Mitä leikkejä teidän koulussanne leikitään?

Entten tentten teelikamentten, hissun kissun vaapula vissun.
Eelin keelin klot, viipula vaapula vot.
Eskon saun, piun paun, nyt minä lähden tästä pelistä pois.
Puh, pah, pelistä pois.

Koulupäivän runkona ovat oppitunnit ja oppituntien välissä on sanamukaisesti välitunti. Välitunnilla siirrytään luokkahuoneesta ulos, ja se, mitä siellä tehdään, riippuu vuoden- ajasta ja säästä. Mitä leikkejä teidän koulussanne leikitään? Miten leikkiä leikitään, kenen kanssa ja missä?

TEHTÄVIÄ

VÄLITUNTILEIKKISELVITYS

Toteuttakaa koulussanne ryhmätyönä välituntileikkiselvitys. Käyttäkää tarvittaessa apuna haastattelulomaketta.

Muutama ryhmä haastattelee eri luokka-asteiden oppilaita välituntileikeistä. Yksi ryhmä haastattelee koulun henkilökuntaa. Mikä oli heidän kouluaikansa suosituin leikki?

 

  • Tehkää yhteenveto kyselyn tuloksista. Mikä on suosituin leikki tai peli koulussanne eri luokka-asteilla?
    Entä henkilökunnan keskuudessa?
  • Kirjoittakaa suosituimmista leikeistä lyhyet kuvaukset. Lisäksi jokainen voi tehdä saman kyselyn kotiväelle ja isovanhemmille.
LEMPILEIKKINI VÄLITUNNILLA

Kirjoita vielä vihkoon tai Omakirjaan sinun mukavimmasta välituntileikistäsi.

 

  • Mikä leikin nimi on?
  • Miten leikkiä leikitään?
  • Kenen kanssa sitä leikit?
  • Miksi leikki on sinusta kiva?
LEIKKIVIIKKO

Viettäkää koulussanne/luokassanne leikkiviikkoa, jolloin opettelette haastatteluissa esiin tulleita leikkejä.

Tallenna välituntileikkisi museoon!

Haluatko tallentaa välituntileikkisi museoon yli 100 vuodeksi ja nähdä niitä esimerkiksi museonäyttelyissä?! Nyt voit 31.12.2022 asti lähettää tietoa omista välituntileikeistä ja -tekemisistä Museo Leikkiin Espooseen.

Lisämateriaali

Lue lumileikeistä Aineettoman kulttuuriperinnön sivuilta.
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Lumileikit

Lue pihaleikkien klassikoista Museo Leikin sivuilta: Hyppää narua ja ruutua! Pihaleikkiklassikot tulevat taas.
https://museoleikki.fi/hyppaa-narua-ja-ruutua-pihaleikkiklassikot-tulevat-taas/

Lue Perinneleikit ry:n sivuilta erilaisista perinneleikeistä.
https://www.perinneleikit.fi/leikit/

LEIKKIJÄN HAASTATTELULOMAKE

Voit ladata ja printata pdf-lomakkeen napsauttamalla kuvaa.

Välituntileikit