2.1. Koulun kummat mitat

Laske, mittaile ja aisti koulua omilla mitoillasi

Mahtuuko koulu syliisi?

Kouluja suunnitellessa pitää miettiä, miten rakennus sijoittuu maastoon. Mitä muita rakennuksia sen ympärillä on? Miten valo pääsee sisälle päivän mittaan? Miltä koulurakennus näyttää ja tuntuu aikuisten ja lasten mielestä? Onko tilaa paljon vai vähän? Kouluista on kaikenlaisia virallisia mittoja ja mittareita. Nyt voit laskea, mittailla ja aistia koulua omilla mitoillasi.

Vanhoja mittoja ovat esimerkiksi syli, vaaksa, kyynärä:

 • syli = sormenpäiden välinen etäisyys, kun kädet levitetään (1,78 m)
 • vaaksa = peukalon ja pikkusormen päiden välinen etäisyys, kun sormet levitetään (n. 15–20 cm)
 • kyynärä = pituus kyynärpäästä sormenpäihin (59,4 cm)
 • kukonaskel = jokaisen oman jalkaterän pituus

TEHTÄVIÄ ISOLLE RYHMÄLLE

KOULU SYLISSÄ

Laskekaa, kuinka monta toisiaan kädestä pitävää oppilasta ja henkilökunnan jäsentä tarvitaan koulun ympärimittauksessa. Muodostakaa piiri koulun ympärille pitäen kiinni toisianne kädestä – kädet vaakasuorina.

Piirinne ei ehkä ulotu koulun ympärille, joten laittakaa keppi tai kivi maahan piirin alkamiskohtaan. Merkin vieressä oleva oppilas aloittaa laskemisen luvusta yksi, toisena oleva sanoo kaksi ja näin jatketaan. Kun oppilaat loppuvat ja koulurakennus vaan jatkuu, juoksee ensimmäinen jonon hännille ja sanoo vuorossa olevan luvun. Tätä jatkuu, kunnes joku oppilaista saavuttaa merkin ja sanoo viimeisen luvun. Painakaa lukema mieleen.

KOULU NÄKÖPIIRISSÄ

Seisokaa rivissä kasvot kiinni koulun ulkoseinässä. Kukin peruuttaa varovasti taaksepäin ja seuraa, missä kohtaa näkee ensimmäisen ikkunan tai oven, milloin huomaa koulun katon ja miten kauas pitää mennä, että koko rakennus näkyy. Takaisin palataan kukonaskelin ja lasketaan askeleet ja lukema painetaan mieleen.

Kirjatkaa luokan taululle mieleen painamanne mitat.

TEHTÄVIÄ YKSIN JA PARIN KANSSA

VALOKUVASUUNNISTUS

Valokuvasuunnistusta voi leikkiä käyttämällä koulun yhteisiä digilaitteita. Vaihtoehtoja:

Tapa 1: Valitkaa parit. Kumpikin käy ottamassa kuvan omillaan. Sen jälkeen palataan kokoontumispaikalle, parit vaihtavat laitteita ja käyvät etsimässä parin kuvaaman kohteen.

Tapa 2: Kaikki käyvät ensimmäisellä tunnilla kuvaamassa kohteet. Kuvat tulostetaan, jaetaan oppilaiden kesken ja etsitään kohteet niiden perusteella.

Virikkeeksi:

 • Mikä paikka koulussasi on kiinnittänyt huomiotasi?
 • Mikä on koulunne kaunein kohta?
 • Mikä on koulunne avarin ja mikä ahtain paikka?

Ota valokuvia koulurakennuksen mielenkiintoisista yksityiskohdista, kuten tuuletus- aukoista, ränneistä tai kivijalan halkeamista.

KOULUN YMPÄRISTÖ

Selvitä parin kanssa:

 • Onko koulun lähellä muita rakennuksia?
 • Onko lähellä puita?
 • Millaisessa maastossa koulu on?

Askartele koulusta ja koulun ympäristöstä pienoismalli muovaillen tai erilaisia askartelumateriaaleja käyttäen.

KOULU KAIKIN AISTEIN

Selvitä parin kanssa:

 • Tunnustelkaa sormenpäillä ja poskella, mikä on koulunne karhein ja silein kohta?
 • Mitä sellaisia hajuja koulussa on, jotka muistatte isonakin?
 • Kaikuuko jossain kohtaa koulurakennusta?

Voit kirjoittaa havainnoista Omakirjaan.

POHJAPIIRROS, MUUTAKIN KUIN MITTOJA

Tarkastelkaa vielä koulun pohjapiirrosta yhdessä ja tutkikaa, miten pohjapiirrokseen on merkitty hätäuloskäynti, ovet, ikkunat ja vesipisteet.

Lisämateriaali

Tutustu Alvar Aalto -museon sivuilta löytyvään Arkkitehtuurin työkalupakkiin, josta löydät paljon vinkkejä arkkitehtuurin havainnointiin ja tutkimiseen eri aistien avulla.
Työkalupakki_suomeksi_lowres.pdf (alvaraalto.fi)

Alvar Aalto -museon sivuilla on myös muuta arkkitehtuurin ja muotoilukasvatukseen liittyvää oppimateriaalia.
Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen materiaalit – Alvar Aalto Foundation | Alvar Aalto -säätiö

Koulun kummat mitat