3.5. Suku ja mieli maassa

Kuoleman ja surun kohtaaminen

Muinaissuomalaiset uskoivat vainajien jatkavan elämäänsä kuoleman jälkeen.

KUOLEMA

Kuolemasta puhuminen tuntuu ihmisistä usein hyvin haastavalta, vaikka se ilmiönä koskettaa meistä jokaista elämämme aikana usean kerran. Kuolema saattaa kohdata perhettämme yllättäen tai se on voinut olla odotettavissa pitkäaikaisen sairauden jälkeen. Silloin kun menettää läheisen ihmisen tai vaikkapa lemmikkieläimen, oma elämä muuttuu. Muilla se näyttää jatkuvan ennallaan, ja sitä on tapahtumahetkellä vaikea hyväksyä. Mielessä pyörii koko ajan, olisiko kuoleman voinut välttää, vaikka useimmiten ei olisi voinut.

SURU

Menetyksestä seuraa suru, jota jokainen käsittelee eri tavoin. Sureminen on välivaihe, jossa sopeudutaan uuteen tilanteeseen. On vaikea hyväksyä, että emme enää voi tavata tai soitella tai viestitellä kuolleen kanssa. Se on tuskallista. On vain sopeuduttava elämään ilman kuollutta. Pikkuhiljaa kuollut asettuu muistoissamme osaksi omaa arkeamme ja voimme muistella häntä katselemalla valokuvia ja puhumalla yhteisistä muistoista muiden kanssa. Iloita elämästä.

 • Oletko sinä ollut joskus surullinen?
 • Millaiset asiat sinua ovat lohduttaneet?
 • Mistä voit huomata, jos toinen on surullinen?
 • Miten voit silloin toimia?
 • Mistä voit päätellä, millaista lohdutusta toinen kaipaa?
HAUTAUSMAAT

Suomessa ihmiset on entisaikoina haudattu maahan tai poltettu niin kuin nykyäänkin. Hautoja
on merkitty kiviröykkiöillä. Muinaissuomalaiset uskoivat vainajien jatkavan elämäänsä kuoleman jälkeen, joten he hautasivat vainajan tämän omiin vaatteisiin puettuna ja tärkeät tavarat mukanaan. Kristinuskon saapuessa 1050-luvulta lähtien tämä tapa alkoi jäädä pois. Kun kirkkoja alettiin rakentaa, haudattiin vainajia niiden lattian alle. Tilan loppuessa alettiin käyttää kirkkojen lähellä olevia hautausmaita. Hautausmaille alettiin pystyttää myös muistomerkkejä elävien lohduttamiseksi ja vainajien muistelemiseksi.

Pohdittavaa

ERI MAISSA JA ERI KULTTUUREISSA ON ERILAISIA HAUTAJAISTAPOJA.
 • Onko sinulla hautajaiskokemuksia? Millaisia?
 • Miten hautajaisia vietetään?
 • Miten vainaja haudataan?
 • Miten pukeudutaan?
 • Miten hauta merkitään?
 • Onko perheellänne tapana käydä sukulaisten haudoilla?
 • Miten perhepiirissä muistelette vainajia?

Tehtäviä

TEHKÄÄ RETKI LÄHIMMÄLLE HAUTAUSMAALLE

Tehkää tarkkailutehtäviä parin kanssa:

 • Mistä materiaaleista hautamuistomerkit on tehty?
 • Mitä tietoja hautamuistomerkeissä on?
 • Mitä muita kuvia tai kuvioita on muistomerkissä?
 • Etsikää hyvin vanha hauta. Etsikää aivan uusi hauta. Minkä ikäisinä henkilöt ovat kuolleet?
 • Valitkaa parin kanssa kaunein tai koskettavin hautapaikka. Perustelkaa valintanne.
 • Mitä muuta hautausmaalla on kuin haudat?
 • Kiertäkää toistenne valitsemat kauneimmat ja koskettavimmat paikat ja kuunnelkaa perustelut.
 • Sytyttäkää lähtiessänne yhteinen kynttilä yleiseen kynttilänlaskupaikkaan

Kirjoita Omakirjaan, mitä retkestä jäi mieleen.

MILLAINEN KASVI TAI ELÄIN OLISIT?

Joissakin maailmankatsomuksissa ajatellaan, että elämä voi jatkua kuoleman jälkeen esimerkiksi jonkin eläimen muodossa. Mieti, millaiseksi kasviksi tai eläimeksi sinä haluaisit muuttua kuoleman jälkeen. Voit miettiä esimerkiksi, millä luontokappaleella olisi samoja piirteitä kuin sinulla.

Kirjoita Omakirjaan kuvaus sinusta luontokappaleena tai piirrä tämä eläin tai kasvi.

MUISTOESINEITÄ

Millaisia muistoesineitä laittaisit kuolleen lemmikkieläimesi mukana hautaan? Entäpä jonkin luonnossa elävän eläimen hautaan?

Valitse jokin itsellesi tärkeä eläin, kuten kissa, ilves tai varpunen. Kirjoita tai piirrä Omakirjaan eläimelle sopivia muistoesineitä.

MUISTOKIRJOITUS

Jos olet menettänyt läheisen ihmisen tai lemmikin, voisit kirjoittaa hänestä muisto- kirjoituksen eli nekrologin. Muistokirjoituksessa kerrotaan positiivisessa hengessä kuolleen elämän kohokohdista. Muistokirjoituksissa korostetaan, miten läheinen kuollut oli.

Lisämateriaali

Hautausmaat – monien muistojen puistot -tekstissä on tietoa hautaamisesta ja hautamuistomerkeistä. Kukakon vanhasta versiosta:
https://urly.fi/2fLw

Museoviraston Hautausmaiden inventointiopas sisältää hienoja kuvia hautausmailta ja hautausmaiden kulttuurihistoriaa.
hautausmaiden-inventointiopas.pdf (museovirasto.fi)

Suomen nuoret lesket -yhdistyksen ohjeita aikuisille surevan lapsen tukemiseen.
Miten-voit-vanhempana-olla-tukemassa-surevaa-lasta.pdf (nuoretlesket.fi)

Opinnäytetyö: Kouluikäisen lapsen suru. Miten vanhempana autan 1.–6.-luokkalaista lasta kun läheinen kuolee?
Proctor_Tania Irene_uusi.pdf (theseus.fi)

Suku ja mieli maassa