Info

Kukakon esittely ja tekijät

Mikä Kukako?

Kukako – KUlttuuria KAikista KOlkista –oppimateriaali haluaa arkipäiväistää kulttuuriperintöä ja osoittaa, että jokainen ylläpitää, tuottaa, muuntaa ja välittää sitä eteenpäin. Alakoululaisille suunnatun oppimateriaalin tehtävät on laadittu avuksi havainnoimaan kulttuuriperintöämme ja sen muutosta osana opetusta. Tämä vuonna 2021 julkaistava Kukako on päivitetty versio vuoden 2010 Kukakosta.

Tehtävät on jaettu viiteen teemaan: Minä itse, Minä ja kouluni, Minä ja sukuni, Minä ja ympäristöni ja Minä ja suomalaisuus. Jokaisen teeman alla on viisi osa-aluetta tehtävineen. Useimpien tehtävien alussa on opettajalle suunnattu alustus, joka voi sopia isompien oppilaiden luettavaksi. Pohdittavaa-otsikoiden alla on virikkeitä jutusteluun luokassa. Kunkin osa-alueen yhteyteen on linkitetty syventävää lisämateriaalia.

Vaikka Kukako on Suomen käsityön museon tuottama, tehtävät eivät painotu käsitöihin, vaan enemmänkin kulttuuriperinnön ajatteluun ja muutoksen havainnointiin. Tehtävät sopivat useiden eri oppiaineiden tunneille, ja materiaalista voi tehdä yksittäisen, tilanteeseen sopivan tehtävän, yhdistellä niitä tai pitää oppitunnin yhdestä teemasta. Tehtävät voidaan tehdä oppilaan omaan, vanhasta romaanista tehtyyn Omakirjaan. Siinä ajan patina ja nykykulttuuri yhdistyvät konkreettisesti, samaan tapaan kuin kulttuuriperintö muotoutuu.

Keskustellaan kulttuuriperintö näkyväksi!
Jyväskylässä 1.10.2021 Kati Laurila, Raija Manninen, Vilma Tammelin

Ohjeita

Kukakon tehtävät on jaettu viiteen teemaan. Voit valita teemoja ja tehtäviä sivuston ylävalikosta.

Monissa tehtävissä tarvitaan Omakirjaa. Ohjeet omakirjan tekemiseen löytyvät täältä.

Tästä voit ladata tehtäväkirjan pdf-version.

Vinkkejä materiaalin käyttöön oppiaineittain löydät täältä.

Tekijät

Tuottaja

Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25
40100 Jyväskylä
p. 014 266 4370
craftmuseum.info@jyvaskyla.fi

Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto

Tehtävät ja taustamateriaalit

Uudistettu versio: Raija Manninen, Kati Laurila, Vilma Tammelin
Vuoden 2010 versio: Raija Manninen, Anu Norola, Marita Riikonen, Anni Niekka ja Anu Rautjoki

Sivuston ulkoasu ja toteutus

Anssi Harjula
Sivuston ulkoasun suunnittelussa on hyödynnetty Anne-Mari Ohra-ahon tulostettaville materiaaleille suunnittelemaa ilmettä

Piirrokset

Uudistettu versio: Jupu 2021
Vuoden 2010 versio: Jyrki Markkanen

Tulostettavien materiaalien graafinen suunnittelu

Uudistettu versio: Anne-Mari Ohra-aho
Vuoden 2010 versio: Tiina Leino