http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Bongaa muistomerkki

Museo ei aina ole välttämättä jossakin rakennuksessa.
Museo voi olla vaikka historiallinen tie, silta tai muistomerkki. Kulttuuriperintökohteita ei välttämättä ymmärretä eikä koeta omaksi kulttuuriperinnöksi.
Muistomerkki on kohde, joka toimii usein merkkihenkilön tai tapahtuman muistona.
Yleisiä muistomerkkejä ovat patsaat, muistolaatat ja hautakivet.

Retki

Pidetään koululla kotiväen ja koulun yhteinen toimintapäivä, jonka aiheena on kotiseudun muistomerkit.

Tavoitteena on kartoittaa paikkakunnan muistomerkit.

Jaetaan tiedossa olevat muistomerkit perheryhmille tarkkailukohteiksi.

Ryhmät tekevät retken muistomerkille ja tekevät siellä seuraavat tehtävät:

  • Kuvatkaa muistomerkki.
  • Mitatkaa muistomerkki.
  • Arvioikaa muistomerkin kunto.
  • Arvioikaa muistomerkin ympäristön kunto.

Ottakaa ryhmissä selville myös muistomerkin taustatiedot:

  • Milloin se on pysytetty?
  • Ketkä ovat hankkeen takana?
  • Miten se on rahoitettu?
  • Kuka on suunnitellut ja kuka tehnyt muistomerkin?
  • Miten muistomerkkiin on suhtauduttu eri aikoina?
  • Onko muistomerkillä hoitosuunnitelmaa? Kuka siitä huolehtii?

Kokoonnutaan koululle katsomaan ja kertomaan, mitä on saatu selville. Muistomerkkien sijainnit merkitään karttaan, joka on luokan seinällä.

Välineet

Muistiinpanovälineet, paikkakunnan kartta, mittanauha, kamera tai kännykkä kuvaamiseen

Ohjeistus

Voidaan pyytää paikallinen asiantuntija mukaan kertomaan mielenkiintoisia tarinoita joistakin kohteista.

Voidaan sopia uusi retkipäivä, jolloin retkeillään (kaikissa) kohteissa. Kohteissa tarinoidaan ja jutustellaan muistomerkin merkityksestä ja vaikutuksesta ympäristöönsä eri aikoina.

Paikallislehden voisi pyytää myös mukaan retkelle. Lehti voisi kirjoittaa päivitettyä tietoa muistomerkeistä, jotta muistomerkit muistettaisiin, niitä arvostettaisiin omana kulttuuriperintönämme ja niistä pidettäisiin jatkossakin huolta.

Tiivistelmä Tuuli Lähdesmäen väitöskirjasta.

Lataa “Monumentit synnyttävät tunnepitoisia debatteja” pdf-tiedostona

Lisämateriaali

» Jokaisen oma ympäristö

Jokaisen oma ympäristö, kulttuuriympäristökampanja 2010 on projekti, joka on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen koulujen opettajille ja opiskelijoille. Tarkoitus on, että oppilaat ryhmissä tai luokittain tutkivat omaa kulttuuriympäristöään valitsemastaan näkökulmasta.

» Adoptoi monumentti

Pirkanmaan maakuntamuseon ”Adoptoi monumentti” –hankkeen tarkoituksena on saada paikalliset asukkaat mukaan kotiseutunsa historiasta ja muinaisuudesta kertovien muinaisjäännöskohteiden hoitotyöhön. Hankkeessa paikalliset asukkaat tai yhdistykset hoitavat muinaisjäännöskohdetta maakuntamuseon antaessa tukea ja tietoa.

Myös koulut voivat adoptoida monumentteja, esim. Lielahden koulu on adoptoinut Lentävänniemessä lapinrauniohaudan.

Tulosta tehtävä

Bongaa muistomerkki