http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Suku maassa

Hautausmaat ovat täynnä kertomuksia eletyistä elämistä. Hautausmaat kuvastavat oman paikkakunnan historiaa ja ihmisten kuulumista pitkään sukupovien ketjuun.

Tehkää retki lähimmälle hautausmaalle. Pyytäkää opas mukaan, jos mahdollista. Ottakaa myös muistiinpanovälineet mukaan.

Liikkukaa hautausmaalla rauhallisesti, vainajia kunnioittaen.

Tehkää tarkkailutehtäviä parin kanssa.

  • Mistä materiaaleista hautamuistomerkit on tehty?
  • Mitä tietoja hautamuistomerkeissä on?
  • Mitä muita kuvia tai kuvioita on muistomerkissä? Tee kuvioista piirros monisteeseen.
  • Etsikää hyvin vanha hauta. Etsikää aivan uusi hauta. Minkä ikäisinä henkilöt ovat kuolleet?
  • Valitkaa parin kanssa kaunein tai koskettavin hautapaikka. Perustelkaa valintanne.
  • Mitä muuta hautausmaalla on kuin haudat?

Kiertäkää toistenne valitsemat kauneimmat ja koskettavimmat paikat ja kuunnelkaa perustelut.

Keskustelkaa hautajaiskokemuksista, jos teillä on niitä.

Onko sukulaisiasi haudattu tälle hautausmaalle?

Onko perheellänne tapana käydä sukulaisten haudoilla? Miten muistelette vainajia?

Sytyttäkää lähtiessänne yhteinen kynttilä yleiseen kynttilänlaskupaikkaan.

Välineet

Hautausmaatehtävät, muistiinpanovälineet, kirjoitusalusta.

Lataa ”hautausmaatehtävät” pdf-tiedostona

Ohjeistus

Jos ette saa opasta retkellenne, opettaja voi valmistautua tutustumalla läheiseen hautausmaahan ennen retkeä.

Voitte tutustua myös eri uskontokuntien hautaustapoihin ja hautamerkkeihin.

Retkipäivän ajankohdaksi sopii esimerkiksi pyhäinpäivän seutu.

Voitte lähettää seurakunnan tiedotuslehteen jutun retkestänne.

Lisämateriaali

» Vanhat hautausmaat – monien muistojen puistot

Museoviraston artikkeli kertoo hautausmaista. Tiivistelmä artikkelista.

Lataa ”hautausmaat ja hautamuistomerkit” pdf-tiedostona

Tulosta tehtävä

Suku maassa