http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Suku maailmalla

Ennen sukulaiset asuivat suhteellisen lähellä, mutta nykyään useat suvut ovat hajaantuneet ja sukulaiset asuvat kaukana toisistaan.

  • Missä sinun sukulaisesi asuvat?
  • Kysy kotiväeltäsi, missä kaikkialla sukulaisiasi asuu.
  • Missä maissa?
  • Missä kaupungeissa?

Merkitse tiedot muistiin vihkoon tai Omakirjaan.

Merkitse kynällä maailmankarttaan, missä sukulaisiasi asuu. Voit liimata kartan Omakirjaan.

Luokan oma sukulaiskartta nettiin

Tehkää oma kartta Google Maps -palvelua käyttäen ja merkitkää siihen jokaisen oppilaan kauimpana asuvan sukulaisen asuinpaikka.

Tee luokan oma kartta ja linkitä se Galleriaan

Katsokaa Galleriasta, missä kaikkialla muiden koululaisten sukulaisia asuu.

Välineet

Karttapohja, vihko tai omakirja, liimaa, kynä

Ohjeistus

Karttapohja löytyy esim. maantiedon työkirjoista tai opettajan oppaista. Voit ladata kartan myös tästä:

Lataa maailmankartta pdf-tiedosto

Tämän tehtävän yhteydessä on oiva tilaisuus tutustua koulussanne oleviin eri kulttuurien edustajiin ja heidän juuriinsa. Toteuttakaa yhteistyöprojektina esim. kulttuurien päivä tai kansainvälisyyspäivä muiden luokkien kanssa, jos mahdollista.

Voitte kutsua kouluun lasten kotiväkeä kertomaan omasta kulttuuristaan tai luokkana osallistua paikkakunnalle järjestettäviin monikulttuurisuustapahtumiin.

Voitte ottaa yhteyttä myös paikalliseen Unicef-yhdistykseen.

Lisämateriaali

Ystävyysseurat

Ystävyysseurat hoitavat ystävyys- ja kulttuurisuhteita ystävyysmaidensa kanssa. Ystävyysseurojen liiton sivujen kautta löydät suurimman osan Suomessa toimivista ystävyysseuroista.

Romanikulttuuri

Artikkeli esittelee romanikulttuuria. Sivustoa ylläpitää Savonlinnan romanilähetys ry, joka toimii romaniväestön elinolojen kohentamiseksi ja yhteyksien luomiseksi valtaväestöön.

Unicef

Suomen Unicef-järjestön sivusto.

Tulosta tehtävä

Suku maailmalla