http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Paikallinen taitaja

Entisaikaan paikkakunnat tunnettiin erilaisista käsityön taitajista: suksisepistä, puukontekijöistä, lasinpuhaltajista, tiilentekijöistä, savenvalajista.

Onko kotonasi paikkakunnan entisten ja nykyisten kädentaitajien tuotteita? Jos on niin millaisia? Kirjoita vihkoon tai Omakirjaan niistä.

Onko kenties koululla jonkun paikallisen taitajan töitä?

Millaisia käsityöläisiä paikkakunnallasi on nyt ja on ollut?

Ota selvää!

  • Kysy kädentaitajista kotiväeltä.
  • Katso paikkakunnan käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen internetsivuilta.
  • Katso maakuntamuseon internetsivuilta.

Tehkää muistiinpanoja vihkoon tai Omakirjaan.

Pyytäkää paikkakunnan käsityöläinen vierailulle luokkaanne tai tehkää retki hänen luokseen. Haastatelkaa käsityöläistä.

Lataa ”käsityöläisen haastatelulomake” pdf-tiedostona

Minkälaisia tuotteita itse haluaisit tehdä?

Välineet

Vihko tai Omakirja, muistiinpanovälineet, kysymyksiä käsityöläiselle, (videokamera)

Ohjeistus

Vuosittain tehtävät haastattelut voisi tallentaa videokameran avulla ja näin tallentuisi arvokasta materiaalia koululle.

Kädentaitaja on kätevä käsistään. Useat ihmiset harrastavat käsitöiden tekemistä ja ovat kehittyneet siinä hyvin taitaviksi.

Käsityöläinen saa palkkansa tekemällä myyntiin käsitöitä.

Vanhemmat voivat olla mukana järjestämässä käsityöläistapaamista. Onko jonkun oppilaan perheenjäsen käsityöläinen? Voisiko hän tulla kertomaan ammatistaan?

Koululla voi olla kodin ja koulun yhteistyötapahtumana kaikille avoin käsityöläisen ohjaama työpaja ja käsityöläisten työnäytökset.

Onko koulullanne kummikäsityöläistä, joka kävisi kertomassa työstään ja voisi tehdä kanssanne yhteistyötä vuosittain? Toteuttakaa yhdessä jokin yhteinen käsityöteos kouluun, vanhainkotiin, sairaalaan tai muuhun julkiseen tilaan.

Käsityöläiselle suunnattua kysymyslistaa kannattaa soveltaa tilanteen mukaan. Lista on toimitettu Suomen käsityön museon pohjoisen käsityöläisyyden tallennusprojektissa käytetyn haastattelurungon pohjalta.

Lisämateriaali

» T se itse

Suomen käsityön museon verkkonäyttelystä T se itse löydät muun muassa alakoululaisten tekemiä käsityöohjeita.

» Ahvenanmaan käsityöläisiä

Ahvenanmaan käsityöläisistä kertova internetsivusto on koottu Suomen käsityön museon alueellisen tallennusprojektin tuotoksista.

» Poron jäljillä

Verkkosivu esittelee pohjoisen käsityöläisiä sekä poroa käsityön materiaalina ja inspiraation lähteenä.

» Fiskars

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan sivusto. Esim. jäsenet –kohdan alla linkkejä käsityöläisten omille sivuille, joilla voi nähdä kuvia valmiista töistä ja tutustua käsityöläisten käyttämiin tekniikoihin.

Tulosta tehtävä

Paikallinen taitaja