http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Omalla polulla

Kartat kertovat viralliset tiet ja kulkuväylät matkailijalle. Paikkakuntalaiset käyttävät omia polkujaan ja reittejään, ne kiinnittävät heidät omaan kotiseutuunsa.

Mieti

  • Mitä polkuja käytät?
  • Mistä polku lähtee ja mihin se päättyy?
  • Ketkä kaikki käyttävät samaa polkua?
  • Miksi polku on syntynyt?
  • Kysele vanhemmilta ihmisiltä, ovatko polut siirtyneet eri paikkoihin tai hävinneet kokonaan?
  • Millainen maasto polun varrella on, onko sen varrella puita tai rakennuksia?
  • Mitä kuulet polulla kävellessäsi?
  • Miltä sen varrella tuoksuu tai haisee?
  • Onko kaupungissa ja maaseudulla samanlaisia polkuja?

Kirjoita

Kirjoita tarina tai runo siitä, mitä polullasi voi tapahtua.

Tee kartta polustasi paperille tai Omakirjaan.

Tehkää retki

Tehkää retki jonkun oppilaan käyttämälle polulle tai luontopolulle ja lukekaa siellä kirjoittamianne polkutarinoita. Ottakaa jokin pieni matkamuisto polulta. Sen voi liimata Omakirjaan tai voitte tehdä muistoista yhteisen kollaasin luokan seinälle.

Välineet

Muistiinpanovälineet, Omakirja, askarteluvälineet

Ohjeistus

Tehkää ihmeessä luontoretki läheiselle luontopolulle ja ottakaa vanhemmat mukaan retkelle.

Lisämateriaalit

» Muinaispolut

Museoviraston ylläpitämä internetsivusto. Sivuilla esitellään joukko retki- ja käyntikohteiksi sopivia polkuja ympäri Suomea, joiden varrella on muinaisjäännöksiä sekä kulttuuriperintö- ja luontokohteita. Poluilla on viitoitukset ja opasteet ja ne soveltuvat omin neuvoin kuljettaviksi. Sijainnista, kulkuohjeista ja yksittäisistä kohteista on sivuilla tarkempaa tietoa.

» Googlen reittisivut

Näiltä internetsivuilta voi hakea suorimmat reitit ja kirjalliset ohjeet matkantekoon kävellen tai autolla.

» Karttamerkit

Tältä internetsivulta löytyvät karttamerkit ja niiden merkitykset. Merkkiä klikkaamalla aukeaa valokuva vastaavasta kohdasta luonnossa. Sivulta voi myös ladata ilmaiseksi suunnistustietokoneohjelman.

» Ympäristökasvatus

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. Näiltä internetsivuilta löytyy paljon tietoa ja opetusmateriaalia ympäristökasvatukseen.

» Virtuaalimetsä

Verkko-opiskeluympäristö metsäbiologian opiskeluun. Se on suunniteltu 5.-6. luokkalaisille, mutta se voi soveltua myös muiden luokka-asteiden opetukseen.

Kartan mittakaava

Suhde, jonka verran kartta pienentää todellisuutta. Pienimittakaavainen kartta kuvaa todellisuutta pienenä, esim. maailmankartta mittakaavassa 1:5 000 000 tarkoittaa sitä, että 1cm kartalla vastaa 5 000 000cm (=50 000m, =500km) maastossa. Suurimittakaavainen kartta kuvaa todellisuutta suurempana, esim. peruskartta 1:25 000, jossa 1cm kartalla vastaa 25 000cm (250m) maastossa.

Tulosta tehtävä

Omalla polulla