http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Välituntileikit

Vasta pesty, puhdas selkä, rexonalla raikastettu, ympyrä ja risti, kuka siihen viimeks likaisella sormellaan pisti!

Mitä leikkejä teidän koulussanne leikitään?

1. Kirjoita

Kirjoita vihkoon tai Omakirjaan mukavimmasta välituntileikistäsi. Miten sitä leikitään, kenen kanssa ja missä?

2. Ryhmätyö

Tehkää ryhmätyönä kysely koulussanne. Haastatelkaa eri luokka-asteen oppilaita välituntileikeistä. Käyttäkää apuna haastattelulomaketta.

Lataa Leikkijän haastattelulomake pdf-tiedostona

3. Yhteenveto

Tehkää yhteenveto kyselyn tuloksista. Mikä on suosituin leikki tai peli koulussanne eri luokka-asteilla?

4. Kysely

Tehkää sama kysely koulunne henkilökunnalle. Mikä oli aikuisten suosituin leikki heidän omana kouluaikanaan?

5. Kirjoittakaa yhdessä

Kirjoittakaa koulunne suosituimmista leikeistä lyhyet kuvaukset.

Lisätkää kuvaukset Kukako-sivujen Galleriaan

Välineet

Muistiinpanovälineet, haastattelulomake, videonauhuri, nauhuri tai sanelukone, vihko tai Omakirja

Lukekaa Timo Parvelan kirjasta ”Outo juttu” luku Toinen välitunti, kunhan opettaja ei saa tietää siitä.

Lataa ”Outo juttu” pdf-tiedostona

Ohjeistus

Lisäksi voidaan haastatella omia vanhempia.

Pitäkää aamunavaus kyselynne tuloksista.

Järjestäkää kummiluokalle tai koko luokalle leikkipäivä.

Lisämateriaali

» Perinneleikit

Tutustu perinneleikkien maailmaan Perinneleikit-internetsivuston oppaan tai videoiden avulla. Sivut on tuottanut Vekara Päiväkodit Oy ja Irma Afflekt.

» Leikkilinna

Espoossa on Leikkikulttuuriin keskittyvä Suomen lelumuseo Leikkilinna.

» Puukausi

Museovirasto sivu, jolta löytyy tietoa koulun pihapiiristä ja lasten välituntileikeistä.

Tulosta tehtävä

Välituntileikit