http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Koulun kummat mitat

Syli = sormenpäiden välinen etäisyys, kun kädet levitetään. (1,78 m)
Vaaksa = peukalon ja pikkusormen päiden välinen etäisyys, kun sormet levitetään. (n. 15-20 cm)
Kyynärä = pituus kyynärpäästä sormenpäihin. (59,4 cm)

Kouluista on kaikenalaisia virallisia mittoja ja mittareita. Nyt voitte laskea, mittailla ja aistia kouluanne itse.

1. Koulu sylissä

Laskekaa kuinka monta toisistaan kädestä pitävää oppilasta ja henkilökunnan jäsentä tarvitaan koulun ympärimittauksessa.

 • Muodostakaa piiri koulun ympärille pitäen kiinni toisianne kädestä – kädet vaakasuorina.
  Piirinne ei varmaan ulotu koulun ympärille, joten laittakaa keppi maahan piirin alkamiskohtaan. Merkin vieressä oleva oppilas aloittaa laskemisen luvusta yksi, toisena oleva sanoo kaksi ja näin jatketaan.
 • Kun oppilaat loppuvat ja koulurakennus vaan jatkuu, juoksee ensimmäinen jonon hännille ja sanoo vuorossa olevan luvun ja niin edelleen.
 • Tätä jatkuu kunnes joku oppilaista saavuttaa merkin ja sanoo viimeisen luvun.
 • Painakaa lukema mieleen.
 • Jos oppilaita on paljon, voitte kokeilla, kuinka monta piiriä koulun ympäri saatte muodostettua kaikista koulunne oppilaista ja henkilökunnasta.

2. Koulu näköpiirissä

 • Seisokaa eri puolilla koulua kasvot kiinni koulun ulkoseinässä.
 • Kukin peruuttaa varovasti taaksepäin ja seuraa, missä kohtaa näkee ensimmäisen ikkunan tai oven, milloin huomaa koulun katon ja miten kauas pitää mennä, että koko rakennus näkyy.
 • Takaisin palataan kukonaskelin ja lasketaan askeleet ja lukema painetaan mieleen.

Voitte loitontua ja lähestyä koulua eri suunnista sekä valokuvata tai piirtää yksityiskohtia, kuten tuuletusaukkoja, rännejä, kivijalan halkeamia yms.

3. Koulun muodot

Toimikaa pareittain.

 • Laskekaa montako ympyrää, kolmiota ja suorakulmiota löydätte koulurakennuksesta?
 • Nimetkää, mitkä kohdat ovat ympyröitä, kolmioita ja suorakulmioita.
 • Merkitse havaintosi Omakirjaan.
 • Mikä on koulunne kaunein kohta? Kuvatkaa tai piirtäkää se paperille tai Omakirjaan.

4. Koulun ympäristö

Selvittäkää parin kanssa:

 • Onko koulun lähellä muita rakennuksia?
 • Onko lähellä puita?
 • Millaisessa maastossa koulu on?
 • Piirtäkää, askarrelkaa tai muovailkaa koulurakennus ja sen ympäristö.

5. Koulu kaikin aistein

Tehkää luottamustehtävä pareittain. Kysy ohjeet opettajalta.

Tunnistatko tilan?

 • Mikä on koulunne avarin ja mikä ahtain paikka?
 • Tunnustelkaa sormenpäillä ja poskella, mikä on koulunne karhein ja silein kohta?
 • Mitä hajuja koulussa on, mitkä muistatte isonakin?

Välineet

Muistiinpanovälineet, paperia, kamera tai kännykkäkamera, Omakirja, askartelumateriaaleja

Ohjeistus

Luottamustehtävä

Toiselle parista laitetaan sokkoliina silmille. Näkevä pari ottaa sokkoa kädestä kiinni tukevasti ja kuljettaa turvallisesti hänet johonkin valitsemaansa paikkaan koulussa. Sokko koettaa arvata, missä ollaan. Vaihdetaan vuoroja.

Vinkkejä
 • Voitte kutsua arkkitehdin vierailulle kouluun.
 • Kuka pitää huolta koulurakennuksesta?
 • Tarkastelkaa koulun pohjapiirrosta yhdessä.
 • Millainen on ollut koulurakennuksen merkitys kyläyhteisössä ennen? Millainen merkitys sillä on nyt?

Lisämateriaali

» Oma koulurakennus

Tehtävässä tutkitaan omaa koulurakennusta ja harjoitellaan rakennuksen havainnointia ja mittaamista.

» Kerro koulustasi

Kerro koulustasi -verkko-opas on tieto- ja ideapaketti oman koulurakennuksen historian, esineistön ja ympäristön dokumentoinnista, tallentamisesta ja tutkimisesta.

» Alvar Aalto museo

Internetsivuilta löytyy Teija Isohaudan tekemä ”Talo kuin täytekakku – museorakennuksen lähilukua” –opetuspaketti. Se on tehty Alvar Aalto museosta, mutta sitä voidaan soveltaa (ainakin osittain) myös muihin rakennuksiin.

Sivuilta löytyy myös muuta opetusmateriaalia.

» Ampiainen

Designmuseon ylläpitämä sivusto. Täältä löytyy muotoiluun ja arkkitehtuuriin liittyviä vinkkejä, välineitä ja opetusmateriaalia.

Tulosta tehtävä

Koulun kummat mitat