http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Tehtävät

Valitse teema

Tehtävät on jaettu viiteen teemaan. Jokaisen teeman alla on viisi tehtävää, joista yhden tulokset voit tallentaa Kukakon Galleriaan.

» Minä itse

Kuka mä oikein oon?

» Minä ja kouluni

Kukako koulussa häärää?

» Minä ja sukuni

Suvussamme eletään pitkään.

» Minä ja paikallisuus

Räpätään ja skräpätään suvun kanssa.

» Minä ja suomalaisuus

…oonhan suomalainen…

» Minä ja museo

Saako museossa määkiä?

Tehtävät on jaettu viiteen teemaan: Minä itse, Minä ja kouluni, Minä ja sukuni,

Minä ja paikallisuus ja Minä ja suomalaisuus. Jokaisen teeman alla on viisi tehtävää, joista yksi tallennetaan internetiin Kukako-sivuille. Tehtäviin

liittyvä oheismateriaali on heti tehtävän perässä. Tehtäviin liittyvät opettajan

ohjeet ja lisämateriaalivinkit ja linkit löytyvät kirjasen loppuosasta.


Tehtäväkirja

Voit myös ladata koko tehtäväkirjan  pdf-versiona.