http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Info

Yleistä Kukakosta

Kukako-sivusto on Suomen käsityön museon toteuttama sivusto, jonka tehtävät on laadittu avuksi ja opiksi kulttuuriperintökasvatukseen alakoulussa.

Tehtävät

  • avaavat uusia lähestymistapoja oppiaineiden opetukseen
  • tarjoavat mahdollisuuden lähestyä kokonaisvaltaisesti useita oppiaineita yhden aiheen kautta
  • alakoulujen käyttöön suunniteltuja
  • integroitavissa eri oppiaineisiin

Voitte tehdä yksittäisen, tilanteeseen sopivan tehtävän tai laajasti useita tehtäviä eri kansioista Omakirjaa apuna käyttäen.

Omakirja

Omakirjan käyttö Kukakon tehtävissä ei ole välttämätöntä, mutta se syventää kulttuuriperinnön käsitettä entisestään.

Tehtävissä on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina mahdollisuus jättää jälki Omakirjaan. Kukakon 25 tehtävästä ainoastaan yhden tekeminen vaatii ehdottomasti Omakirjan.

»  Tutustu Omakirjaan

Teemat

Tehtävät on jaettu viiteen teemaan: Minä itse, Minä ja kouluni, Minä ja sukuni, Minä ja paikallisuus ja Minä ja suomalaisuus.

Jokaisen teeman alla on viisi tehtävää, joista yksi tallennetaan internetiin Kukako-sivuille.

Linkit muille sivuille

Luotettavuuden lisäämiseksi olemme pyrkineet suosimaan lisämateriaalivalinnoissa sivuja, joita eri museot tai muut kulttuurialan toimijat ovat tuottaneet.

Joskus sisällön ylläpitäjä saattaa kuitenkin muuttaa sivun osoitetta tai sisältöä tietämättämme, siksi emme vastaa linkkien toimivuudesta emmekä niiden sisällöstä.

TARKISTA AINA LINKKIEN TOIMIVUUS JA SISÄLTÖ ENNEN KUIN AVAAT SIVUN LUOKASSA!

Olisimme kiitollisia, jos ilmoittaisitte toimimattomista linkeistä esimerkiksi palaute-lomakkeella.