http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Historia

Keväällä 2008 ja 2009 kolmesta eri puolilla Suomea sijaitsevasta alakoulusta, yksi luokka kustakin, tutustui kulttuuriperintöön Kukako-internetyhteisön välityksellä. Oppaana ja tehtävien laatijana toimi tuolloin Päkä-lammas, joka työskenteli Suomen käsityön museosta käsin.

Nykyiset Kukako-sivut on laadittu Kukako-yhteisöstä saatujen kokemusten pohjalta.

Kukako-yhteisö käytännössä

Lapsilla oli Kukakossa omat profiilit, joissa he esittelivät itsensä muiden mukana olevien koulujen oppilaille. Sivujen kautta he pääsivät muun muassa:

  • opettelemaan turvallisesti netikettiä ja toimimista internetyhteisössä
  • tekemään tehtäviä
  • katselemaan muiden tekemiä tehtäviä
  • kysymään ohjeita Päkältä tai juttelemaan sen kanssa niitä näitä
  • keskustelemaan toistensa kanssa
  • tutustumaan kulttuuriperintöön ja museotyöhön

Tehtävien vastauksista osa tallentui Kukakon internetsivuille muiden kukakolaisten katseltaviksi.

Haasteena tietokoneiden vähyys kouluissa

Alunperin hankkeessa oli tarkoitus, että kaikki tehtävät olisi tehty suoraan verkkoon. Haasteeksi nousi kuitenkin tietokoneiden vähyys kouluissa, jolloin kaikki oppilaat eivät päässeet yhtä aikaa tietokoneelle. Monet tehtävien vastauksista jäivät näin ollen kokonaan siirtämättä Kukako-sivuille. Hankkeessa jouduttiin siis vastoin alkuperäisiä tavoitteita hyväksymään se, että osa tehtävistä tehtiin vain luokassa ilman tietokonetta ja internetiä.

Mukana hankkeessa olivat

Isolahden koulu (Muurame)

Suomen käsityön museo (Jyväskylä)

Velkuan koulu (Velkua)

Vuotson koulu (Sodankylä)